Konterfekt – podobieństwa w czasie i pamięci, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2014

Prezentowane w 2013 roku w „Wozowni” obrazy z cyklu „Walenty Potwora” Maciej Olekszy poświęcił w całości niepełnosprawnemu 43-latkowi, mieszkającemu w niewielkim miasteczku Głubczyce na południu Polski. Walentego cechowała nieprzeciętna wrażliwość plastyczna, jak i naturalna umiejętność nawiązywania intymnej relacji twórczej podczas pozowania. Tematem obecnego pokazu są olejne i akwarelowe portrety z otoczenia artysty – tak ludzi, jak i miejsc.

Read more

Pieśń pozostaje ta sama, Galeria Baszta, Zbąszyń 2013

Postacie z prac Macieja Olekszego to raczej ślad człowieka, forma dopełniająca go, nośnik pamięci po jego niegdysiejszej obecności podpowiadanej przez antropomorficzne kształty i metafory. (…) To ludzkie zacieranie pamięci, potęgowane przez zastosowanie techniki akwareli sprawia, że człowiek balansuje tutaj na granicy istnienia. Istota znaczeniowa tego delikatnego materiału i techniki malarskiej wpisana zostaje w kruchość człowieczej egzystencji. Ta ontologiczna niepewność tworzonego podmiotu jest odczuwalna już przy pierwszym kontakcie z pracami Olekszego. Substancjalne byty „żyją” w opozycji binarnej pomiędzy bytem a nieistnieniem, w nieustannej trosce o egzystencję w wymiarze biologicznym i duchowym. W każdej pracy jakby artysta badał stany [nie]istnienia ludzkiego, w które wpisana jest konieczna niedogodność egzystencji. Uwierająca egzystencja czule zasygnalizowana kilkoma dotknięciami pędzla. Read more

Konfabulacje, Galeria Pionova, Gdańsk 2013

Wystawa prac Macieja Olekszego pt. Konfabulacje to zbiór kilkunastu akwarel młodego twórcy, absolwenta ASP w Poznaniu, który za obszar artystycznych poszukiwań obrał nieświadome mechanizmy wspomnień i intymnych skojarzeń. W swoich pracach podejmuje działania wobec których konfabulacje stają się żywą tkanką twórczą. Read more

Walenty Potwora, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2013

Prezentowane w 2013 roku w „Wozowni” obrazy z cyklu „Walenty Potwora” Maciej Olekszy poświęcił w całości niepełnosprawnemu 43-latkowi, mieszkającemu w niewielkim miasteczku Głubczyce na południu Polski. Walentego cechowała nieprzeciętna wrażliwość plastyczna, jak i naturalna umiejętność nawiązywania intymnej relacji twórczej podczas pozowania. Tematem obecnego pokazu są olejne i akwarelowe portrety z otoczenia artysty – tak ludzi, jak i miejsc.

Read more

Żelazny piec, Poznańska Galeria Nowa, Poznań 2011

Michael Foucault książkę pt. „Słowa i rzeczy” rozpoczyna od analizy obrazu „Panny dworskie” (Las Meninas). Oglądając go pisze o zachwianiu wszelkich perspektyw w nim. To daje mu pretekst do rozważań na temat szczególnego momentu w naszej kulturze, kiedy zmienia się hierarchia i paradygmaty, a zaczynają się rewolucyjne zmiany w wyniku, których między innymi emancypują się nauki humanistyczne. Read more

Żelazny piec, Galeria CKiS „Wieża Ciśnień”, Konin 2011

Akwarela stała się w przypadku tych prac niezwykle trafnie dobraną techniką, dzięki której artysta osiąga niebywałe rezultaty, nie tylko formalne. Lekkość, transparentność, zadziwiająca gra kolorów, swoista organiczność – wręcz fizyczność. Te ciała, mimo dramatycznych póz, wręcz okaleczenia, dają nam przy bliższym kontakcie, przyjemność estetyczną i zmuszają nas do głębszej refleksji – nie tylko nad kondycją człowieczą. Pozwalają zagłębić się w strukturę ciała, dogadzają naszym zmysłom, pobudzają je i wyostrzają. Read more

Żelazny Piec, Galeria MBWA, Leszno 2010

Ciało ludzkie interesuje mnie bardziej jako struktura, obiekt – nie nadaję mu cech ściśle anatomicznych, abstrakcjonizuję ciało ludzkie, defragmentuję je i rozczłonkowuję. Dzięki tym zabiegom i stosowanej technice akwarelowej staram się osiągnąć, przekazać, oddać organiczność „materii cielesnej”, jej defekty, skazy, blizny… Akwarela pozwala mi osiągnąć walory, efekty, których nie osiągnąłbym w innej technice malarskiej. Akwarela jest wymagającą technologią, daje mi z jednej strony duże pole manewru, szczególnie w warstwie koloru i przejrzystości – transparentności, z drugiej strony ogranicza mnie, bo należy malować szybko i zdecydowanie. Read more